Contact

Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Neem contact met ons op.

Lidmaatschap gemeente

Het lidmaatschap voor een gemeente is € 480,- voor een jaar. Als een gemeente gedurende een jaar instapt, geldt een verdeelsleutel van het aantal maanden dat over is in het jaar en niet het volledige jaartarief.

Direct lid worden van TYPO3gem

Wat biedt een lidmaatschap

Leden mogen kosteloos deelnemen aan alle werkgroepen, workshops van de vereniging, de algemene ledenvergadering en het jaarcongres. Alle deelnemende gemeenten hebben stemrecht. Eén medewerker van een gemeente (of andere overheid) kan op persoonlijke titel lid worden. Voorwaarde is dat hij/zij werkt voor een gemeente en contributie betaalt.

Leden krijgen automatisch een uitnodiging voor onze gesloten LinkedIn-Groep "Gemeentelijke gebruikersvereniging TYPO3gem". Daar kunt u actief deelnemen in onze dynamische community en contact maken met alle individuele leden van TYPO3gem.

Sponsors

Dienstverleners mogen één DV-lid (en meerdere mede-leden) afvaardigen. DV-leden betalen een contributie van € 320,- per jaar en hebben geen stemrecht.

Sponsor worden van TYPO3gem

Andere overheden

N.B.: Andere overheden kunnen ook lid worden. Het bestuur kan een aanvraag daartoe in overweging nemen en daarover afspraken maken.