Documenten

Statuten (PDF, 1.44mB)
Huishoudelijk reglement (PDF, 65kB)

Over de vereniging

TYPO3gem is opgericht op 24 april 2008 als een gemeentelijke gebruikersvereniging rondom het open source CMS TYPO3. Kenmerkend is dat het product centraal staat. Gebruikers zijn vrij in de manier waarop ze het willen gebruiken en kunnen zelf een dienstverlener kiezen om hen te helpen. TYPO3 kan (gratis) worden gedownload en gemeenten kunnen er zelf hun websites mee inrichten.

TYPO3 is de bindende factor van de vereniging. Iedere gemeente is vrij in de keuzes welke functionaliteit en extensies worden gebruikt binnen de website. In praktijk blijkt dat alle gemeenten vanuit de samenleving en het rijk met dezelfde ontwikkelingen te maken krijgen. De vereniging biedt een platform om deze ontwikkelingen samen aan te pakken. Hoe meer deelnemers zich rondom één ontwikkeling of te ontwikkelen extensie verzamelen, hoe lager de kosten per deelnemer.

Visie en Missie

TYPO3gem hanteert de elementen van Open Overheden:

 • Leveranciersonafhankelijkheid:
  Oplossingen kunnen door meer partijen worden onderhouden. Oplossingen kunnen op verschillende platforms werken.
 • Transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid:
  De werking van oplossingen is inzichtelijk om te voldoen aan de wettelijke bepalingen van de WBP, om audits uit te voeren en voor controle op de informatiebeveiliging.
 • Interoperabiliteit
  Pakketonafhankelijke koppelingen en open standaarden volgens de OSOSS definitie in toepassingsgebieden als tekstverwerker, middleware, mail, agenda en geografische informatiesystemen.
 • Digitale duurzaamheid
  Oplossingen kunnen onderhouden worden door anderen dan eerste leverancier en er is ruimte voor latere innovatie. De gegevensopslag geschiedt in een toekomst vast formaat.


TYPO3gem onderschrijft deze elementen als belangrijke eigenschappen om als gebruiker van systemen voldoende vrijheid te houden en om als overheid verantwoording af te kunnen leggen over beleid en uitvoering.

Statuut en huishoudelijk reglement

Op 24 september 2008 heeft het voorlopig bestuur in samenwerking met SDGI uit Ede de formele oprichting van TYPO3gem voltrokken. De statuten zijn gedeponeerd bij notaris Dangremond in Barneveld. Verder is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. In december 2010 zijn de statuten op enkele punten aangepast en opnieuw vastgesteld. Ditzelfde geldt ook voor het huishoudelijke reglement per 7 juni 2013.

De administratie van de vereniging is ondergebracht bij SDGI in Ede. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering op 11 december 2008 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement bekrachtigd.